เว็บตรง

เว็บตรง โครงการส่งเสริมปริญญาเอกระดับนานาชาติ

เว็บตรง โครงการส่งเสริมปริญญาเอกระดับนานาชาติ

เยอรมนีได้เริ่มโครงการใหม่เพื่อดึงดูด เว็บตรง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยอดเยี่ยมจากต่างประเทศให้มากขึ้น IPID – โปรโมชันระดับนานาชาติใน Deutschland – ออกแบบมาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของการฝึกอบรมระดับปริญญาเอกของเยอรมันและพัฒนาโปรแกรมใหม่กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยแห่งสหพันธรัฐได้ให้บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมัน (DAAD) เป็นเงินรวม 12.5 ล้านยูโร (16 ล้านเหรียญสหรัฐ)...

Continue reading...

เว็บตรง แผนค่าเล่าเรียนนอกสหภาพยุโรปคือ ‘พิษ’ ตาม DSW

เว็บตรง แผนค่าเล่าเรียนนอกสหภาพยุโรปคือ 'พิษ' ตาม DSW

สมาคมกิจการนักศึกษาแห่ง เว็บตรง ชาติเยอรมันหรือDeutsches Studentenwerk (DSW) ได้ออกมาคัดค้านการนำค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรปในบาวาเรียรัฐบาลที่นำโดยสหภาพสังคมคริสเตียนแห่งรัฐอิสระบาวาเรียประกาศค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปในร่างพระราชบัญญัตินวัตกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อนและจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2023 ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรปได้รับการแนะนำในรัฐใกล้เคียง ของ Baden-Württemberg ในปี 2017-18 โดยรัฐบาลที่นำโดยพรรคกรีน ‘พิษ’ เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกัน...

Continue reading...