เว็บสล็อต น้ำรีไซเคิลสามารถปฏิวัติการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร

เว็บสล็อต น้ำรีไซเคิลสามารถปฏิวัติการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ภายในปี 2025 การขาดแคลนน้ำจะเกิดขึ้นจริงใน เว็บสล็อต แต่ละวันสำหรับผู้คนประมาณ 1.8 พันล้านคน ในโลกที่ทรัพยากรสำคัญหายากขึ้นเรื่อยๆ นานาประเทศไม่สามารถล้างมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ แต่นั่นคือสิ่งที่เราทำ หลังจากที่เราใช้น้ำในบ้านและที่ทำงานของเรา น้ำจะถูกชะล้างออกไปและนำทรัพยากรอันมีค่าไปด้วย

น้ำเสียอุดมไปด้วยคาร์บอนและสารอาหาร และหากรวบรวมและบำบัดอย่างถูกต้อง ก็สามารถจัดหาน้ำ ปุ๋ย และพลังงานใหม่ได้ หลายประเทศและเมืองใหญ่ ๆ ได้สร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่มีความซับซ้อนซึ่งนำสารอาหารและพลังงานชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิต “น้ำใหม่” ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ ปัจจุบัน น้ำเสียมากกว่า 80%ยังคงไหลเข้าสู่ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และนำสารอาหารที่มีคุณค่าและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

คิดให้เล็กลง

แม้ว่าระบบน้ำเสียในเมืองใหญ่มักจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงในการสร้าง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดำเนินการก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน นี่ยังดีกว่าสถานการณ์ในเมืองเล็ก ๆ ที่นั่น คุณมักจะพบว่าระบบที่ดัดแปลงไม่ดีซึ่งขาดพนักงานที่จำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาและดำเนินการที่จำเป็น

ในประเทศแถบลาตินอเมริกา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่จะได้รับการบำบัดนอกสถานที่ ในรูปแบบของถังบำบัดน้ำเสียที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม

ในกัวเตมาลา มีเพียง5% ของเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 2,000 คนเท่านั้นที่มีโรงบำบัดแบบรวมศูนย์ และในลุ่มน้ำทะเลสาบ Atitlan ในกัวเตมาลา ประมาณ 12% ของประชากรไม่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลใดๆ เลย หากมีโครงสร้างพื้นฐานใดๆ ในพื้นที่เหล่านี้ เป้าหมายหลักคือการรวบรวมน้ำเสีย ไม่ใช่เพื่อบำบัดและนำกลับเข้าสู่วัฏจักรของน้ำ

ประมาณ 12% ของประชากรในลุ่มน้ำ Atitlan เชื่อมต่อกับสุขาภิบาล

นี่เป็นปัญหามากยิ่งขึ้นหากเราพิจารณาว่าตามรายงานของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประชากรของเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางจะเพิ่มเป็นสองเท่าในละตินอเมริกาในอีก 15 ปีข้างหน้าและเพิ่มเป็นสองเท่าในอีก 30 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความพยายามส่วนใหญ่ในการปรับปรุงการจัดการน้ำเสียมุ่งเน้นไปที่เมืองใหญ่ของภูมิภาค

การใช้น้ำเสียเพื่อรักษาต้นไม้

ลองนึกภาพว่านอกเมืองเล็กๆ เหล่านี้มีผืนดินที่สวยงาม: บนพื้นผิวที่สวยงามและเป็นที่หลบภัยสำหรับสัตว์ป่าในท้องถิ่น ใต้พื้นผิวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่บำบัดน้ำเสียและผลิตพลังงาน พลังงานที่ผลิตได้ช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องหันไปใช้ฟืนที่รวบรวมในป่าหรือมูลสัตว์เพื่อทำอาหาร ยิ่งไปกว่านั้น การไหลออกของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยในการให้น้ำพืชผล

นี่ไม่ใช่สถานการณ์ในฝัน เรียกว่า ” สภาพแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น ” และในทางปฏิบัติแล้วในระดับขนาดเล็กทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มองหาศักยภาพของสภาพแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นเราได้วิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล 800 ตัวอย่างในกว่า 20ประเทศ

เราพบว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและชนิดของพืชที่ใช้ในการก่อสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทนี้ พื้นที่ 45 เฮกตาร์สามารถชลประทานโดยใช้น้ำเสียทุกวัน ซึ่งจะช่วยลดความต้องการน้ำจืดเพื่อการชลประทานและพลังงานในการสูบน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสามารถช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการสูบน้ำ ซิกฟรีด โมโดลา/รอยเตอร์

ภายใต้ระบบนี้ ชุมชนสมมุติที่มีประชากร 60 คน ต้องการพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ 420 ตารางเมตร และพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้สามารถจัดหาชีวมวลแบบแห้งให้ชุมชนได้ 630 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้สิบกิกะจูลต่อปี

ในมุมมองนี้ ครัวเรือนทั่วไปในเอธิโอเปียต้องใช้พื้นที่ทำอาหารประมาณ 7 กิกะจูลและบ้านหนึ่งคนมีประมาณห้าคนดังนั้นความต้องการพลังงานประจำปีสำหรับการปรุงอาหารในชุมชน 12 หลังนี้จึงเท่ากับ 84 กิกะจูล

เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตโดยพื้นที่ชุ่มน้ำจึงสามารถจ่ายเชื้อเพลิงได้ประมาณ 12% ของความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับประกอบอาหารของหมู่บ้าน และด้วยการลดความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับประกอบอาหารลง 12% หมู่บ้านนี้สามารถรักษาป่าได้โดยเฉลี่ยครึ่งเฮกตาร์ต่อปี

หยุดเปลืองน้ำได้

อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแบบกระจายศูนย์ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ต่างจากโรงบำบัดน้ำเสียในเมือง ในโรงงานที่กระจายอำนาจ น้ำเสียดิบจะได้รับการบำบัดโดยตรงที่บริเวณที่ผลิตแทนที่จะถูกกักขังอยู่ในระบบท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ชนบท การตั้งค่านี้สามารถให้น้ำสะอาดพร้อมใช้และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็กและมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ ผลกระทบด้านลบที่พืชเหล่านี้มีต่อสิ่งแวดล้อมจึงต่ำกว่าพืชแบบดั้งเดิม โบนัสอีกประการหนึ่งคือแต่ละไซต์สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในท้องถิ่น ข้อกำหนดด้านสุนทรียศาสตร์ ความต้องการด้านคุณภาพน้ำ และการใช้น้ำตามจุดประสงค์

ไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะเสียน้ำทุกประเภทอีกต่อไป การรวบรวมและใช้ประโยชน์จากน้ำเสียนั้นเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและสมเหตุสมผลทางการเงิน

หากได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม น้ำที่เราใช้แล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นแหล่งพลังงาน สารอาหาร และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในราคาย่อมเยาและยั่งยืน เว็บสล็อต